VIDEOBESÖK MED FYSIOTERAPEUT & DIETIST

Träffa fysioterapeut eller dietist online för bedömning och behandling av dina besvär.

Frikort och högkostnadsskydd gäller för patienter i hela Sverige. Har du ej frikort så gäller patienttaxan(250kr) upp till frikortsbelopp.
Hittar du ingen ledig tid som passar? Ring till receptionen på 086300990 för ytterligare tider. 

I samverkan med:

Hur fungerar det?

1

Logga in med BankID och boka tid

Logga in säkert med BankID i Aktiveras video- och träningsportal här ovan. Boka därigenom tid för ditt videobesök med fysioterapeut online.

2

Gå med i videobesöket

Runt tidpunkten för besöket får du ett mail med en länk som tar dig in i videobesöket. Det går bra att gå med både via mobil och dator. Du behöver ha en fungerande kamera och mikrofon för att säkerställa den bästa hjälpen och bedömningen.

3

Individuellt träningsprogram

Du får en bedömning av dina besvär samt råd och träningsprogram direkt i mobilen eller datorn. Via appen kan du sedan se ditt träningsprogram samt boka återbesök.

Om oss

Aktivera Online är en del av Aktivera Kiropraktik och Rehabs verksamhet. Aktivera Kiropraktik och Rehab har sedan länge bedrivit primärvårdsrehab på två mottagningar i Stockholm genom avtal med Regionen. På mottagningarna har vi alltid jobbat multimodalt med många olika kompetenser och yrkeskategorier vilket leder till god vård och ökad kunskap och erfarenhet för varje enskild terapeut. AktiveraOnline är vår satsning för att bli ännu mer tillgängliga för våra befintliga patienter, samt nya patienter runt om vårt avlånga land. Rehab och dietistvård som är tillgänglig var du än befinner dig.

Våra terapeuter

Elin Frisell

Leg. Fysioterapeut

Har jobbat inom primärvårdsrehab sedan 2019.

Inriktning: gravida, barn och ungdomar, muskuloskeletala besvär samt främjande till fysiskt aktivitet och goda levnadsvanor/FaR. 

Emil Östbring

Leg. Fysioterapeut

Har jobbat inom primärvårdsrehabilitering med bedömning och rehabträning sedan 2015.

Vidareutbildad inom idrottsmedicin.

Arbetat med digital vård, utöver det fysiska arbetet, sedan 2018.

”Rehab handlar mycket om hjälp till självhjälp, varför digital fysioterapi känns självklar inom modern vård.”

Fysioterapeuten hjälper dig vidare!
Här under ser du exempel på besvär som våra fysioterapeuterkan hjälpa dig med

Dietisten hjälper dig vidare!
Här under ser du exempel på besvär som våra dietister kan hjälpa dig med

Höga blodfetter, även kallat högt kolesterol, är ett tillstånd där det finns för mycket kolesterol i blodet. Kolesterol är en slags fett som finns i kroppen och som behövs för att bygga celler och producera hormoner. Men om det finns för mycket kolesterol i blodet kan det orsaka att blodkärlen täpps till och blir trånga…Läs mer

Övervikt och fetma är mycket vanligt idag och kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive genetik, livsstil, hormoner och miljöfaktorer. Övervikt och framförallt fetma ökar risken för en mängd hälsoproblem, inklusive hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer och stroke. Risken ökar ytterligare om man dessutom är inaktiv…Läs mer

IBS, eller Irritable Bowel Syndrome, är en vanligt förekommande mag-tarmstörning som påverkar miljontals människor världen över. Symptomen på IBS kan variera från person till person, men de vanligaste symptomen är diarré, förstoppning, gaser och buksmärta…Läs mer

Diabetes är en sjukdom som påverkar kroppens insulinnivåer och kontroll på blodsocker. Det finns olika typer av diabetes där de vanligaste är typ 1, typ 2 och graviditetsdiabetes. För att läsa mer om diabetes, klicka här: Läs mer

Högt blodtryck, eller hypertoni som det också kallas, innebär att blodet i kroppen har en högre trycknivå än normalt. Detta kan orsaka skador på blodkärlen och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Högt blodtryck kan vara ärftligt, men det kan också orsakas av livsstilsfaktorer som övervikt, dålig kost och brist på motion…Läs mer

Både undervikt och undernäring kan ha allvarliga konsekvenser för hälsan, som till exempel nedsatt immunförsvar, muskelförlust och minskad förmåga att hantera infektioner och sjukdomar…Läs mer

Våra kompetenser

Vi erbjuder videobesök till fysioterapeut online samt dietist online.

Fysioterapeuter

Legitimerade fysioterapeuter kan hjälpa dig med besvär och smärta från rörelseapparaten, tex leder och muskler. De kan göra en bedömning av de besvär du har och lägga upp en plan med träning och aktivitetsanpassning som hjälper dig att bli bättre. Du hänvisas självklart även vidare till fysisk vård om det döms nödvändigt.

Dietister

Legitimerade dietister har kompetens inom kost, sjukdom och hälsa. Dem kan t ex hjälpa dig med övervikt/fetma, diabetes, IBS, allergier och intoleranser samt magsjukdomar. Dietisten gör först, tillsammans med dig, en bedömning av dina besvär och lägger sedan upp en behandlingsplan i samråd med dig. Videobesök till dietist behöver i dagsläget bokas via telefon på 08-630 09 90.

Boka videobesök

Önskar du istället besöka våra fysiska mottagningar, klicka här