Videobesök med fysioterapeut

Träffa fysioterapeut online för bedömning och behandling av dina besvär.

Frikort och högkostnadsskydd gäller för patienter i hela Sverige. Har du ej frikort så gäller patienttaxan(250kr) upp till frikortsbelopp.
Hittar du ingen ledig tid som passar? Ring till receptionen på 086300990 för ytterligare tider.

I samverkan med Region Stockholm

Hur fungerar det?

1

Logga in med BankID och boka tid

Logga in säkert med BankID i Aktiveras video- och träningsportal här ovan. Boka därigenom tid för ditt videobesök med fysioterapeut online.

2

Gå med i videobesöket

Runt tidpunkten för besöket får du ett mail med en länk som tar dig in i videobesöket. Det går bra att gå med både via mobil och dator. Du behöver ha en fungerande kamera och mikrofon för att säkerställa den bästa hjälpen och bedömningen.

3

Bedömning

Du får en bedömning av dina besvär samt råd och träningsprogram direkt i mobilen eller datorn.

Våra fysioterapeuter

Elin Frisell

Leg. Fysioterapeut

Emil Östbring

Leg. Fysioterapeut

Har jobbat inom primärvårdsrehabilitering med bedömning och rehabträning sedan 2015.

Vidareutbildad inom idrottsmedicin.

Arbetat med digital vård, utöver det fysiska arbetet, sedan 2018.

”Rehab handlar mycket om hjälp till självhjälp, varför digital fysioterapi känns självklar inom modern vård.”

Vi hjälper dig vidare!
Härunder ser du olika besvär som våra fysioterapeuter/sjukgymnaster kan hjälpa dig med

Har du smärta i armbågen? Tennisarmbåge eller musarm? Smärta i armbågen kan uppstå av olika anledningar. Du kan boka tid till en fysioterapeut online för att få hjälp med just dina besvär. För att läsa mer om armbågssmärta, klicka här: Läs mer

Är du drabbad av diskbråck i ländrygg eller nacke? Oftast läker de spontant med tiden, men en fysioterapeut kan hjälpa dig med aktivitet, råd och rörelser som kan hjälpa förloppet och förbättra dina förutsättningar att bli bättre. För at läsa mer om diskbråck, klicka här: Läs mer

Är du drabbad av nackvärk som påverkar dig eller begränsar dig i vardagen, på jobbet eller nattetid? Ofta finns mycket man kan göra själv för att förbättra sitt tillstånd. Ta hjälp av en fysioterapeut för individuella råd och träning. För att läsa mer om nacksmärta, klicka här: Läs mer

Besvär i ländryggen med smärta och stelhet är vanligt. Ofta kan man komma långt med kunskap, aktivitetsanpassning och träning. Är du drabbad av ryggbesvär och det begränsar dig i arbete eller vardag går det att få individuell hjälp av fysioterapeut digitalt eller fysiskt. För att läsa mer om besvär från ländrygg, klicka här:  Läs mer

Hälsporre eller smärta mot hälen när man går och står är ofta ett ganska segdraget problem. En fysioterapeut kan hjälpa dig med råd och övningar som hjälper för att komma tillbaka snabbare. För att läsa mer om hälsmärta, klicka här: Läs mer

Smärta från ljumske, säte eller höft? Det kan ha många orsaker, men ofta är det relaterat till höftleden eller musklerna runt sätet. En fysioterapeut kan bedöma dina problem samt hjälpa dig med råd och träning för att minska dina besvär. För att läsa mer om höftbesvär, klicka här: Läs mer

Har du råkat ut för enstaka eller återkommande ryggskott? En fysioterapeut kan hjälpa dig med råd, regim och träning för att komma tillbaka från ett ryggskott snabbare samt förbättra förutsättningarna framöver. Behöver du hjälp? Boka in dig till en fysioterapeut online för råd och en första bedömning. För att läsa mer om ryggskott, klicka här: Läs mer

Våra kompetenser

Vi erbjuder videobesök till fysioterapeut online samt dietist online.

Fysioterapeuter

Legitimerade fysioterapeuter kan hjälpa dig med besvär och smärta från rörelseapparaten, tex leder och muskler. De kan göra en bedömning av de besvär du har och lägga upp en plan med träning och aktivitetsanpassning som hjälper dig att bli bättre. Du hänvisas självklart även vidare till fysisk vård om det döms nödvändigt.

Dietister

Legitimerade dietister har kompetens inom kost, sjukdom och hälsa. Dem kan t ex hjälpa dig med övervikt/fetma, diabetes, IBS, allergier och intoleranser samt magsjukdomar. Dietisten gör först, tillsammans med dig, en bedömning av dina besvär och lägger sedan upp en behandlingsplan i samråd med dig. Videobesök till dietist behöver i dagsläget bokas via telefon på 08-630 09 90.

Boka videobesök

Önskar du istället besöka våra fysiska mottagningar, klicka här